İnsightVM (Nexpose), Gartner raporunda Strong Positive olarak gösterilen lider zaafiyet tarama ve yönetim sistemidir.